Heden - 1984

De geschiedenis van de Club van Honderd van het Gaanderens Mannenkoor

2022

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door met name 2 opvallende zaken.
Enerzijds de start van de samenwerking met het Christelijk Mannenkoor ‘Con Spirito’ uit Dinxperlo waarvan wij U nog net samen met het vorig jaarverslag in februari 2022 op de hoogte konden stellen. In 2022 hebben de twee koren zowel in Doetinchem als in Aalten al samen gezongen en de eerste geluiden waren – letterlijk en figuurlijk – positief.

Anderzijds heeft het GM de draad – na de jarenlange beperkingen door corona – weer opgepakt door haar stem weer te laten horen met aan het eind van het jaar een prachtig Kerstconcert met Luscinia (de ‘grote’ Ulftse Nachtegalen) in een afgeladen Martinuskerk in Gaanderen. De entree was gratis en de kerk was heerlijk verwarmd mede door een bijdrage van de bezoekers bij het verlaten van de kerk. Prima geregeld door elkaar zo te helpen en de winter door te komen.
Op ‘You Tube Gaanderensmannenkoor’ en op de website kunt u (nogmaals) genieten van de verschillende concerten in 2022.

Het was een goed teken dat uw financiële bijdrage dit jaar weer omgezet kon worden in uitgaven voor met name het Kerstconcert. Met Luscinia, de pianist, de sfeervolle verlichting, het (versterkte) geluid en P.R. activiteiten (posters e.d.) maken zo’n concert helemaal compleet. Als wij onze
VRIENDEN en VRIENDINNEN – U dus – niet hadden, zou het samen genieten van het zingen er ‘anders’ hebben uitgezien. Hulde!

Onze penningmeester Willibrord Boland houdt het na 7 jaar ‘geld beheren’ voor gezien. Ook namens U bedanken wij hem voor het bewaken van de schatkist van de Stichting. Per 1 maart 2023 hebben wij Ben Rutten uit Gaanderen – wie kent hem niet – bereid gevonden deze vacature in te vullen. En daar zijn we maar al te blij mee want het vrijwilligerslegioen is tanende. Ab Verkaik (secretaris) gaat zijn 4e jaar in terwijl Dick Schakel (voorzitter) na totaal 12 jaar ook weer een jaar bijgetekend heeft.

Overigens: als het Gaanderens Mannenkoor zelf een concert organiseert en geeft, kunt u uw uitnodiging hiervoor bij de ingang inleveren voor 2 vrijkaarten! U mag die uitnodiging ook aan iemand anders geven. De eerste 2 rijen van de banken zijn gereserveerd voor U, als u dat op prijs stelt.

In het vervolg zullen de VRIENDEN en VRIENDINNEN van de Stichting Club van Honderd GM via onze secretaris ook een uitnodiging (incl. één introducé ) krijgen voor het ‘Zomerevent’ voor koorleden en hun partners van het GM.

Het jaar 2022 is afgesloten met totaal 59 Vriendinnen en Vrienden (eind vorig jaar 62 totaal).

Een voorspoedig muziekjaar toegewenst! Het Gaanderens Mannenkoor gaat ervoor!

 

Samenstelling bestuur Stichting Club van Honderd GM per 01-03-2023:

Voorzitter: Dick Schakel/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 06-42283722
Secretaris: Ab Verkaik/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 06-48563212
Penningmeester: Ben Rutten/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 06-23321869

 

2020

Het jaar 2020 liet voor het Gaanderens Mannenkoor (GM) een agenda zien om van te smullen. Bijzonder waren met name de concerten rondom “75 jaar Bevrijding” en “dirigent Ben Simmes & GM 25 jaar samen”. Tevens de mogelijkheid het koor te profileren buiten de begaanbare paden.
De begrotingen van zowel het GM als de Club van Honderd werden fijngeslepen en alles stond klaar voor een mooi zangjaar.
Het begon zoals gepland. Eind januari een optreden ‘s morgens – dit jaar – bij het verpleeghuis ‘den Ooiman’ voor en vooral mèt de bewoners; een jaarlijkse traditie waarmee het GM haar jaarlijkse maatschappelijke bijdrage etaleert. ‘s Middags met onze partners een koffiemaaltijd bij één van onze (horeca) VRIENDEN van de Club Honderd om de verjaardag van het GM te vieren; eten, drinken en ‘creatieve’ zangbijdragen van een aantal koorleden.

Na de GM jaarvergadering en het sturen van het jaarverslag 2019 van de Club van Honderd en de factuur 2020 aan de VRIENDEN en VRIENDINNEN sloeg het noodlot toe. Het CORONAVIRUS deed ook ons land aan. Beperkingen werden van regeringswege ingesteld: de doelgroep ‘zang/koren’ kreeg het flink voor de kiezen: “een potentieel grote haard voor het verspreiden van het virus”! Geplande concerten van het voorjaar 2020 werden een jaar uitgesteld.
Onze dirigent stak vele uren in het maken van programma’s die de koorleden thuis konden oefenen; Na een paar maanden bleek dat onze hobby bestond uit ‘zingen’ en ‘samen’. En dan alleen thuis oefenen trok een grote wissel op ons doorzettingsvermogen. Daarnaast stak het GM bestuur veel tijd in het maken van ons clubblad “GM Klanken’, dat weer uit de kast werd gehaald om de contacten onderling, weliswaar schriftelijk, te onderhouden. Ook een leuke attentie voor de koorleden toen en ook met de Kerst werd geregeld.

Maar de 1e Lockdown werd versoepeld. Er waren weer mogelijkheden. Rekening houdend met alle voorschriften konden we weer wat oefenen met een kleinere groep. Zalig elkaar weer even te kunnen zien in ‘de Pol’ te Gaanderen. Ook werd in de zomerperiode een bindingsmeeting georganiseerd waar iedereen met partner op gepaste afstand op een prachtige zonnige dag elkaar konden begroeten.

Het bestuur van de Club van Honderd verzond begin september nog een ‘herinnering’ aan die VRIENDEN en VRIENDINNEN die nog niet in de gelegenheid waren geweest hun bijdrage over te maken. Hieronder een aantal horecaondernemers en middenstanders, begrijpelijk gezien de mogelijke aanslag op hun financiële huishouding.

En vlak daarna was het weer foute boel, de 2e lock down. Concerten voor het najaar 2020 ook van de agenda. Het bestuur van de Club van Honderd had nooit een ‘herinnering’ gestuurd als zij dit van tevoren geweten had.

Het najaar 2020 tot heden kenmerkt zich door steeds nieuwe en onverwachte wendingen. De invloed van de varianten COVID-19 virussen, het goedkeuren en beschikbaar zijn van vaccins, de ‘sociale’ houdbaarheidsdatum, de rellen, de avondklok en de keuzes welke beperkingen het eerst opgeheven worden (basisschool).
Het tijdstip waarop de koren weer aan de bak kunnen, is dan ook niet voorspelbaar; wij hopen medio april weer te starten met een aangepast repetitieprogramma.

Het bestuur van de Stichting Club van Honderd GM heeft inmiddels voor 2020 letterlijk en figuurlijk de balans opgemaakt:

* Het bestuur van de Stichting Club van Honderd is trots op haar VRIENDEN en VRIENDINNEN die op een 7-tal na hun bijdrage voor 2020 betaald hebben resp. konden betalen. Echt, wat moeten jullie geloven in het GAANDERENS MANNENKOOR! Geweldig, cool, vet enz.
* Het aantal VRIENDEN en VRIENDINNEN is zelfs met een aantal personen toegenomen in 2020. Helemaal te gek! Welke vereniging kan dat ook zeggen? Wij hebben nu 25 zakelijke en 38 particuliere leden.
* In het jaar 2020 heeft de Stichting Club van Honderd duidelijk minder uitgegeven (geen concerten) dan was begroot.
* ‘Stemvorming’, ‘Kleding’, ‘Drukwerk/Porto/Enveloppen’ en ‘Bankkosten’ zijn te zien op de Exploitatierekening 2020.
* De Stichting Club van Honderd GM kent een gezonde financiële huishouding. Voor het 60 - jarig jubileum in 2024 en ‘nieuwe kleding’ in ca. 2029 zijn inmiddels reserveringen gedaan.

CONCLUSIE:
Er zal voor het jaar 2021 GEEN eigen bijdrage gevraagd (hoeven) worden. Wij slaan gewoon een jaartje over!

2019

De verjaardag van het Gaanderens Mannenkoor wordt jaarlijks gevierd op de eerste zondag na de oprichtingsdag 28 januari. De laatste jaren verzorgt het koor 's morgens een zangfestijn VOOR en MET de bewoners van een verpleeghuis. De potpourri waar samen met de bewoners liedjes uit de oude doos gezongen worden is altijd een geweldig feest. 's Middags genieten de koorleden met hun partners van een heerlijke koffiemaaltijd in een restaurant dat VRIEND is van de Stichting Club van Honderd GM. Jubilarissen worden gehuldigd, partners van nieuwe koorleden welkom geheten en er wordt afscheid genomen van leden die het koor het afgelopen jaar om welke reden dan ook verlaten hebben. Tevens verzorgt een stemgroep (1e, 2e tenoren, baritons of bassen) een 'act'. Ook ontvangt één van de koorleden een aandenken in verband met zijn verdiensten voor het koor; voorheen was dit altijd een beker maar dit jaar werd "de Jorrick Simmes Award" door onze Stichting in een nieuw jasje gestoken.
In maart heeft de Stichting Club van Honderd een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van het koor door de cursus stemscholing/-vorming voor 12 (nieuwe) koorleden te financieren. Deze cursus van 10 bijeenkomsten werd verzorgd door zangpedagoge Anna Marie Krijgsman.
Dit jaar bestond het Gaanderens Mannenkoor 55 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd begin oktober een 3-daags reisje naar Trier georganiseerd door het koor. Ook de VRIENDEN van het Gaanderens Mannenkoor werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Twee van onze Vrienden hebben hier positiefop gereageerd. De entreegelden voor het bezoeken van "Burcht Eltz" tijdens deze reis kwamen voor rekening van onze Stichting.
Eind oktober werkte onder meer het Gaanderens Mannenkoor mee aan het benefietconcert voor CARE Travel. Een organisatie die kleine uitstapjes en activiteiten verzorgt voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. Vrijwilligers zorgen hierbij voor de begeleiding. Voor 45 mensen die afhankelijk waren van CARE Travel om aanwezig te kunnen zijn bij dit concert heeft onze Stichting "een TEGOEDBON voor een leuk uitstapje" van deze organisatie aan hen ter beschikking gesteld.
Helaas zien we ook dit jaar (weer) een kleine daling van het totaal aantal VRIENDEN. Bij de particuliere VRIENDEN hebben vier van hen opgezegd en één van onze VRIENDEN is dit jaar overleden. Gelukkig mochten we ook vier nieuwe Vrienden verwelkomen.
Van de zakelijke VRIENDEN ontvingen wij helaas drie opzeggingen.
Hiermee komen we tot een totaal aantal van 56 VRIENDEN. Dit is vier minder dan vorig jaar. We roepen iedereen die dit leest dan ook op om nieuwe VRIENDEN te werven. Een inschrijfformulier vindt u op de website van het Gaanderens Mannenkoor.
Dit jaar is er ook gewerkt aan een nieuw logo voor de Stichting en aan een vernieuwde vorm van de aanbieding van facturen. We hopen dit in 2020 gestalte te kunnen geven.
Het bestuur van de Stichting Club van Honderd GM dankt u voor de bijdragen van dit jaar waarmee we ons Gaanderens Mannenkoor 2.0 konden ondersteunen om up-to-date te blijven.

2018

Als Stichting Club van Honderd GM hebben we in 2018 een bijdrage kunnen leveren aan vier prachtige concerten.
Halverwege april heeft het Gaanderens Mannenkoor meegewerkt aan het 'Memorial Concert' ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het SBOG (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen). Hierbij maakte ons koor deel uit van een groot gemengd koor.
In september straalden de mannen van het koor in hun nieuwe outfit voor het 'TOP-40 concert' met ondersteuning van Dayenne Wielhesen op basgitaar en Jacques Groen op de drums. Modern. Echt Gaanderens Mannenkoor 2.0 .
Als afsluiting van het jaar gaf het koor twee 'Kerstconcerten' in samenwerking met het Mannenkoor Con Spirito uit Dinxperlo. De eerste uitvoering vond plaats in de Martinuskerk in Gaanderen m.m.v. het duo 'Green Valentine'. Voor de tweede uitvoering stond het koor in 'Het Blauwe Meer' in Dinxperlo, deze keer m.m.v. Lizzy Ossevoort en Stefan Bos.
Fijn dat u met uw jaarlijkse bijdrage mee heeft kunnen werken om deze mooie concerten tot stand te brengen. We zijn u daar zeer erkentelijk voor.
In 2018 hebben we 5 Vrienden uitgeschreven waarbij we van één Vriend, tevens koorlid, afscheid hebben moeten nemen wegens overlijden. Ook mochten we dit jaar 4 Vrienden verwelkomen waarmee we oprecht blij zijn. Twee zakelijke Vrienden zijn overgegaan naar de particuliere Vrienden wegens beëindiging van hun bedrijf. Eind 2018 zien we 25 zakelijke Vrienden en 35 particuliere Vrienden in ons bestand staan. Helaas moeten we vaststellen dat dit jaar beëindigd wordt met 1 Vriend minder.
Ondanks de actie die we zijn begonnen onder de koorleden om nieuwe Vrienden te werven zet deze lichte daling zich nu al enkele jaren voort. De Stichting Club van Honderd GM is één van de belangrijkste pijlers van het Gaanderens Mannenkoor. We doen dan ook een dringende oproep aan iedereen om waar mogelijk nieuwe Vrienden te werven. Een inschrijfformulier vindt u op de website van het Gaanderens Mannenkoor of vraag er naar bij één van de koorleden.
In 2018 zijn we gestart met Facebook-informatie van onze zakelijke Vrienden (zoals aanbiedingen, personeel gevraagd e.d.) te delen op de Facebookpagina van het Gaanderens Mannenkoor. Hierdoor hebben deze zakelijke Vrienden een groter publieksbereik.
We bedanken hierbij nogmaals alle Vrienden voor hun bijdrage aan de kwaliteit en vormgeving van ons Gaanderens Mannenkoor 2.0 en zien u graag terug bij één van de komende concerten.

2017

Het was een enerverend jaar. De Stichting heeft veel kunnen bijdragen aan het profileren van het Gaanderens Mannenkoor 2.0, dat in 2017 de start heeft gemaakt met nieuwe ontwikkelingen.

Dit gebeurde door de gebruikelijke bijdragen aan de concerten maar bovenal door de bijdrage aan de nieuwe casual kleding van de koorleden. Onze Stichting Club van Honderd is, samen met het Prins Bernard Cultuurfonds, hoofdsponsor geweest van de nieuwe outfit; ook de koorleden zelf hebben in hun buidel moeten tasten. Met een frisse, moderne uitstraling staat het koor nu op het podium. Dit mede dankzij uw jaarlijkse inbreng. Geweldig!

Het was dan ook een topjaar voor wat betreft de uitgaven. Uit de boeken blijkt dat de Stichting in dit jaar de, overigens volledig verantwoorde, hoogste uitgave heeft gedaan die ooit in een jaar heeft plaats gevonden.

De concerten waar de Stichting aan heeft kunnen meewerken waren het "Lentekriebels" concert in de kassen bij GroenRijk Steentjes in Doetinchem en het "H2O"concert over het thema 'water' met top gastsolist bariton Robbert Muuse in de Martinuskerk te Gaanderen (door deskundigen betiteld als het mooiste concert ooit in het 53 jarig bestaan van het Gaanderens Mannenkoor). Het "Kerst-Inn" familieconcert met als gasten zangeres Lizzy Ossevoort en pianist Stefan Bos sloot een succesvol zangjaar af.

Niet onvermeld mag blijven dat onze dirigent Ben Simmes op 1 mei 2017 de versierselen die behoren bij een Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen heeft.

Helaas zijn er dit jaar 7 Vrienden om verschillende redenen uitgeschreven, daartegenover mochten we 4 nieuwe Vrienden verwelkomen. Toch weer een voortzetting van een jaarlijkse lichte daling van het totaal aantal Vrienden; de teller per 1 januari 2018 staat nu stil op 27 zakelijke en 34 particuliere Vrienden. Uw bijdrage als Vriend van het Gaanderens Mannenkoor wordt dan ook zeer gewaardeerd en blijft hard nodig om het bestaan van ons koor te bestendigen. Wellicht kent u nog familieleden, vrienden, kennissen of relaties die u kunt attenderen op ons koor en onze Stichting.

Het Gaanderens Mannenkoor hoopt u nog lang als Vriend te mogen begroeten bij hun concerten.

2016

In dit jaar waren er twee bestuurswisselingen. Na 4 jaar penningmeesterschap gaf Martin van der Kemp te kennen het stokje te willen overdragen. Aan het begin van het jaar 2016 nam Willibrord Bolland deze taak op zich. Na 4 jaar lidmaatschap en 7 jaar secretaris te zijn geweest vond Hans Roorda het tijd zijn functie ter beschikking te stellen. Ab Verkaik was bereid deze vacature aan het eind van het jaar 2016 op te vullen. Met dank voor hun inzet werd op gepaste afscheid genomen van de heren.

Het bestuur kent per 01-01-2017 nu de volgende samenstelling:

 • Voorzitter: Dick Schakel
 • Secretaris: Ab Verkaik
 • Penningmeester: Willibrord Boland

Het Gaanderens Mannenkoor gaf 3 concerten in 2016. In het voorjaar, het najaar en het Kerstconcert. De laatste stond in het teken van het samen zingen en musiceren met en door de kleinkinderen van de koorleden. Aan alle 3 concerten heeft de Stichting weer haar financiële bijdragen kunnen leveren.
Met dank aan alle VRIENDEN! Zij zorgen er mede voor dat het Gaanderens Mannenkoor in staat is in vele opzichten te voldoen aan de eisen die de huidige ontwikkelingen vragen. ‘Verbeteren’ en ‘Vernieuwen’ zijn hierbij de sleutelwoorden. En als de Stichting dan nog eens een keer wat extra’s kan doen, maakt het de performance van het koor en haar organisatie alleen maar proffesioneler.

Het aantal Vrienden vertoont een dalende lijn. Na het topjaar 2014, wellicht ook ingegeven door het 50 jarig jubileum van het koor, met totaal 78 leden zijn we eind 2016 uitgekomen op 31 particuliere (een vrij constant beeld) en 37 zakelijke leden (totaal 68). En als de voortekenen niet bedriegen zal deze trend zich in 2017 (licht) voortzetten. Wij doen een beroep op iedereen potentiële VRIENDEN te melden bij de bestuursleden van de Stichting of zelf de nodige initiatieven te nemen. Een inschrijfformulier staat onder ‘Vrienden GM’ op de website van het Gaanderens Mannenkoor!

2015

Het bestuur van de stichting Club van Honderd GM is met ingang van 1 april van dit jaar weer voltallig. Dick Schakel is bereid gevonden de voorzittershamer te hanteren en daarmee is de vacature –ontstaan door het overlijden van Koos Kuiper- op passende wijze ingevuld. Dick heeft de nodige bestuurservaring en het bestuur is verheugd met zijn benoeming.
Er is inmiddels met het bestuur van het Gaanderens Mannenkoor overleg gevoerd en gebrainstormd over ontwikkelingen en toekomstplannen. Deze contacten zullen worden geïntensiveerd.

Het bestuur, dat tweemaal in vergadering bijeen kwam, is als volgt samengesteld:

 • Dick Schakel : voorzitter
 • Martin van der Kemp : penningmeester
 • Hans Roorda : secretaris

In tegenstelling tot het onvergetelijke jubileumjaar 2014 is het verslag jaar beduidend minder hectisch verlopen. Natuurlijk waren er de nodige activiteiten, zoals het voorjaarsconcert in het Metzo College te Doetinchem en het optreden bij een kerkdienst in het Slingeland ziekenhuis . Daarnaast waren medewerkers van voornoemde instelling initiatiefnemers van een benefiet concert in schouwburg Amphion, waaraan ons koor medewerking heeft verleend.

Conform de doelstelling van de Stichting is er in 2015 financiële ondersteuning verleend t.b.v. de volgende gebeurtenissen:

 1. bijdrage voorjaarsconcert in het Metzo College op 26.04.2015
 2. bijdrage kosten website
 3. de volledige kosten cursus stemvorming voor 12 koorleden

Ultimo 2015 telde de stichting Club van Honderd GM in totaal 72 Vrienden, waarvan 31 zakelijke en 41 particuliere Vrienden. De prognose- gedaan in 2014- dat er zich een dalende tendens zou voordoen, is helaas werkelijkheid geworden.
Er zullen extra inspanningen moeten worden geleverd de komende jaren om het huidige aantal Vrienden op zijn minst te stabiliseren maar het liefst fors uit te breiden. Ook koorleden kunnen hierbij een cruciale rol vervullen. Zonder financiële ondersteuning wordt het knap lastig het muzikale hoofd boven water te houden.

2014

In het verslagjaar werd op 27 januari een zwarte bladzijde toegevoegd aan de korte historie van de stichting Club van Honderd GM. Onze voorzitter Koos Kuiper overleed die dag na een tamelijk kort ziekbed. Koos was een wijze en aimabele man. Zijn enthousiasme en creativiteit  zal het bestuur ernstig gaan missen.

Naast het voornoemde dieptepunt kende het jubileumjaar van het Gaanderens Mannenkoor ook hoogtepunten en wel het galaconcert in schouwburg Amphion (uitverkocht huis), alsmede de jubileumreis naar Gent en Brugge.

Conform de doelstelling van de Stichting is er in 2014 financiële ondersteuning verleend t.b.v. de volgende activiteiten:

 1. aanschaf van cumberband en strik
 2. bijdrage aan glossy 50 jaar Gaanderens Mannenkoor
 3. bijdrage reiskosten Radio Kootwijk
 4. bijdrage kerstconcert

Het bestuur, bestaande uit Martin van der Kemp (penningmeester) en Hans Roorda (secretaris) kwam driemaal in vergadering bijeen. De functie van voorzitter is nog vacant; aan de invulling hiervan wordt een hoge prioriteit toegekend.

Ultimo 2014 telde de stichting Club van Honderd GM in totaal 77 Vrienden, waarvan 34 zakelijke en 44 particuliere Vrienden. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de particulieren (dit geldt trouwens ook voor koorleden) bestaat de verwachting dat er zich een dalende tendens zal voordoen.

De komende tijd zullen er extra inspanningen moeten worden geleverd om het huidige aantal Vrienden -met het accent op de zakelijke- uit te breiden; financiële ondersteuning is en blijft bittere noodzaak.

2013

Geschokt vernam het bestuur het bericht in mei van dit jaar dat Toon Heuves, voorzitter van de stichting Club van Honderd, was overleden; dit was, wat men in de volksmond noemt, een donderslag bij heldere hemel.Toon was een stuwende kracht achter onze Club van Honderd; met veel respect en dankbaarheid zal het bestuur aan hem terugdenken. Zijn verdiensten zijn groot geweest en we zullen hem enorm missen.
Het bestuur heeft Koos Kuiper bereid gevonden om Toon als voorzitter op te volgen.

Conform de doelstelling van de Stichting is er in het verslagjaar financiele ondersteuning verleend t.b.v. de volgende activiteiten:

 1. extra zangcursus voor de eerste tenoren
 2. aanschaf van een stagepiano
 3. kopiekosten voor bladmuziek

In 2013 zijn er geen concerten gegeven omdat alle aandacht uitging naar de repetities t.b.v. het Gouden Galaconcert in februari 2014. Het Gaanderensmannenkoor bestaat dan 50 jaar!!

Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen en de samenstelling was:

 • Toon Heuves, voorzitter
 • Hans Roorda, secretaris
 • Martin van der Kemp, penningmeester

Ultimo 2012 telde de Stichting Club van Honderd 74 Vrienden van het Gaanderensmannenkoor (voorheen donateurs genoemd).

De verdeling luidt: 35 zakelijke en 39 particuliere Vrienden.
Het bestuur streeft ernaar het aantal Vrienden uit te breiden, de financiele ondersteuning is en blijft voor het koor onmisbaar.

2012

Het afgelopen jaar kende het Gaanderens Mannenkoor hoogte- en dieptepunten .
Een dieptepunt was ongetwijfeld het overlijden van Theo Robben de penningmeester van de Stichting Club van Honderd GM. Met veel respect en dankbaarheid zal het bestuur aan hem terugdenken. Zijn verdiensten zijn groot geweest.
Het bestuur heeft Martin van der Kemp bereid gevonden om Theo als penningmeester van de Stichting op te volgen.
Conform de doelstelling van de Stichting is er in het verslagjaar financiële ondersteuning verleend t.b.v. de volgende activiteiten:

 1. de ledenwervingsactie in het kerkelijk/cultureel centrum De Wingerd in Doetinchem;
 2. het "try out"concert in Gaanderen in april; o.a. met medewerking van het Varssevelds Mannenkoor, de Ulftse Nachtegalen en Anita/Jelmer Simmes;
 3. Voorronde Nationaal Concours in het Fulcotheater te IJsselstein met Irma ten Brinke als soliste; dit was absoluut het hoogtepunt. Ons koor behaalde de eerste prijs!!
 4. het Bevrijdingsconcert in de Paskerk te Doetinchem met als soliste Henriette van Lith;
 5. het kerstconcert in de Martinuskerk te Gaanderen;
 6. de cursus Musescore in de muziekschool in Doetinchem voor 7 leden en voor 3 koorleden

een stemvormingscursus aan voornoemd instituut.

Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen en ziet er als volgt uit:

 • Toon Heuves, voorzitter
 • Hans Roorda, secretaris
 • Martin van der Kemp, penningmeester

Ultimo 2012 telde de Stichting 74 donateurs,waarvan 32 zakelijk en 42 particulier.
De extra inspanningen die zijn geleverd hadden het gewenste effect, namelijk een verhoging
van 8 donateurs; een resultaat om trots op te zijn.
Het bestuur gaat door op de reeds ingeslagen weg, immers het beoogde aantal donateurs is minimaal 100!!

2011

De Club van Honderd kent een rijke historie, een gegeven om trots op te zijn. Jarenlang werd deze club beschouwd als een verlengstuk van het Gaanderens Mannenkoor, maar alle activiteiten vonden plaats op persoonlijke titel van de bestuursleden van de Club van Honderd; er bestond immers geen rechtsvorm. Ook in financieel opzicht was er niets afgedekt, waardoor er in principe risico's werden gelopen.
Na ampele overwegingen en in goed overleg met het bestuur van het Gaanderens Mannenkoor is besloten om van de Club van Honderd een stichting te maken.
Op 11 mei 2011 werd de Stichting Club van Honderd GM opgericht, met als doel:

 1. gelden te genereren ten behoeve van de handhaving en verbetering van het kwalitatieve en kwantitatieve niveau van het Gaanderens Mannenkoor alsmede de promoting van dit koor;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Statutair is vastgelegd dat een meerderheid van het bestuur moet bestaan uit leden van het Gaanderens Mannenkoor.
Het bestuur ziet er als volgt uit: Toon Heuves,voorzitter, Hans Roorda, secretaris en Theo Robben, penningmeester.
De trouwe en onmisbare vrienden van de Club van Honderd worden nu donateurs genoemd; een stichting kent geen leden.
Verder is er in dit verslagjaar financiële ondersteuning verleend aan 8 koorleden voor een stemvormingscursus op de muziekschool in Doetinchem, alsmede werden er bijdragen geleverd t.b.v. het voor- en najaarsconcert te Gaanderen.
Ultimo 2011 telde de stichting 66 donateurs, waarvan 24 zakelijk en 42 particulier.
Het bestuur zal de komende tijd extra inspanningen leveren om het aantal donateurs te verhogen.

2010

Ook dit jaar heeft de Club van Honderd weer haar financiële bijdrage geleverd aan de diverse concerten die door het GM gegeven werden. Naast het Lenteconcert en beide Kerstconcerten in december lag het hoogtepunt dit jaar bij de concerten die in oktober tijdens de uitwisselingsreis naar Spekholzerheide gegeven werden. Door de bijdrage van de Club van Honderd was het mogelijk uitvoeringen van niveau te verzorgen o.a. middels het aantrekken van Henriëtte van Lith als soliste en Henk Bennink op orgel en piano. Uiteraard hebben ook Anita en Ben Simmes hun muzikale steentje bijgedragen om er een fantastische happening van te maken. De Club van Honderd is er trots op dat haar ondersteuning een positieve bijdrage levert aan de uitstekende performance van het GM.

Verder is er gedurende het jaar financiële ondersteuning verleend aan een klassikale stemvormingscursus voor alle leden van het koor. Deze cursus werd verzorgd door Anna Marie Krijgsman van de muziekschool uit Doetinchem.

2010 was ook het jaar waarin de leden van de Club van Honderd werd gevraagd om hun bijdrage in 4 fases te gaan verhogen naar een uiteindelijk bedrag van € 100,-- per jaar met ingang van 1 januari 2014. Het jaar van het 50 jarig bestaan van het GM. Meer dan 70% van de leden heeft hier positief op gereageerd en wij zijn daar uiteraard heel erg tevreden over. Door deze bereidwillige medewerking is het voor de Club van Honderd mogelijk om ook in de toekomst het GM daadkrachtig te blijven ondersteunen.

Met dank aan onze penningmeester Theo Robben werd de boekhouding over 2010 weer in orde bevonden.

Eindstand van het aantal leden per 31-12-2010. Zakelijk 24 en particulier 42 wat een totaal geeft van 66 leden.

2009

Een speciaal jaar vanwege de viering van ons 9e lustrum en een aantal jaren geleden is er reeds een reservering gemaakt voor dit jubileumjaar. Van deze reservering is dankbaar en ruimschoots gebruik gemaakt. Aan 3 concerten ("3 onder één kap") is op een magistrale wijze vorm gegeven door 200 koorleden uit Gaanderen, Varsseveld en Dinxperlo onder leiding van dirigent Ben Simmes. Muzikaal werden de concerten o.a. begeleid door het Symfonisch Blaasorkest uit Gaanderen, Harmonieorkest Jubal uit Varsseveld en Harmonieorkest St. Antonius uit Breedenbroek. De Club van Honderd heeft er mede door haar bijdrage voor gezorgd dat alle aanwezigen een onvergetelijke avond hebben gehad tijdens de eerste uitvoering van het concert in januari in "De Pol" te Gaanderen.

Verder is er gedurende het jaar ook ondersteuning verleend aan ruim 20 koorleden voor een stemvormingscursus op de muziekschool in Doetinchem. Ook had de nieuwe website van het Gaanderens Mannenkoor een klein duwtje in de rug nodig. Uit bovenstaande blijkt dat de gelden, ontvangen van de leden van de Club van Honderd, op een verantwoorde en nuttige wijze worden besteed.

Voor de komende 5 jaren is er eveneens een plan opgesteld over de besteding van de gelden. Een van de punten is een reservering die is gemaakt voor de viering van het 50 jarig jubileum van het koor in 2014. Verder zullen de jaarlijkse uitgaven gerelateerd worden aan de inkomsten van het jaar daarvoor, zodat we in principe niet interen op onze reserves.

Voorzitter van de Club van Honderd, Dick Schakel, is medio dit jaar gevraagd om Willem Maas als voorzitter van het Gaanderens Mannenkoor op te volgen. Zijn besluit om dit te gaan doen hield in dat er een nieuwe voorzitter voor de Club van Honderd moest komen. Toon Heuves is bereid gevonden om het stokje van hem over te nemen.

Met dank aan onze penningmeester Theo Robben werd de boekhouding over 2009 weer in orde bevonden. Tevens is besloten dat m.i.v. 1 april 2010 Hans Roorda het secretariaat van Theo Robben gaat overnemen. Het bestuur van de Club van Honderd ziet er m.i.v. 01-04-2010 als volgt uit: Voorzitter: Toon Heuves / Secretaris: Hans Roorda / Penningmeester: Theo Robben / Lid namens het bestuur van het GM: Wilfried Kamperman.

Mede dankzij de performance van het "3 onder één kap" concert en het enthousiasme van enkele leden van de "GM familie" is het aantal leden van de Club van Honderd substantieel gestegen. Ook de middenstanders van Gaanderen hebben hier hun steentje aan bijgedragen, waarvoor onze dank. Wellicht moeten we de norm van netto 2 nieuwe leden per jaar naar boven bijstellen. 100 leden in ons jubileumjaar 2014 zou een mooie uitdaging zijn.

Eindstand van het aantal leden per 31-12-2009. Zakelijk 26 en particulier 41 wat een totaal geeft van 67 leden.

2008

De uitgebreide jaarbrief over alle activiteiten van het Gaanderens Mannenkoor wordt afgeschaft, aangezien GM Klanken, die de leden van de Club van Honderd ook ontvangen, hierin reeds ruimschoots in voorziet. De Kascontrolecommissie van het GM heeft de boeken over 2007 gecontroleerd en geaccordeerd. Het voorjaarsconcert in Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem werd financieel ondersteund en 14 koorleden kregen subsidie voor de muzikale stemvormingscursus. Een aantal middenstanders in Gaanderen werd persoonlijk gevraagd lid te worden van de Club van Honderd. De (nieuwe) norm van 2 netto toename werd gehaald.
Eindbalans: 21 zakelijke en 33 particuliere leden: totaal 54.

2007

Onze bijdragen werden verdeeld ten gunste van het voorjaar (gast 'The Spirit of Saint Louis')- en najaarsconcert (gast 'Saxofoonkwartet Saffier'). Een update van de website zorgt nu voor adequate informatie over de Club van Honderd. De boeken worden geaccordeerd. Aangezien het aantal leden gelijk is gebleken wordt de doelstelling van 5 netto per jaar teruggebracht naar 2 netto per jaar. De achtergronden (faillissement/overlijden/belangstelling bedrijfsleven) worden in de jaarbrief aan de leden toegelicht.
Eindbalans: 22 zakelijke en 30 particuliere leden: totaal 52.

2006

Centraal in onze uitgaven stonden een ondersteuning bij de aanschaf van een nieuw podium en de volledige kosten van het najaarsconcert (gast Ben Stevens). Aan de kascommissie van het Gaanderens Mannenkoor is gevraagd ook de boeken van de Club van Honderd jaarlijks te gaan controleren. Aldus geschiedde en akkoord bevonden. De 2 vrij-kaarten voor concerten van het Gaanderens Mannenkoor worden beperkt tot éénmaal per kalenderjaar. De ledenwerving van bedrijven en winkeliers is een lastige zaak. Verheugend is te constateren dat enkele leden van de Club van Honderd hun bijdragen verhoogd hebben. We halen de norm van 5 netto wel.
Eindbalans: 23 zakelijke en 29 particuliere leden: totaal 52 leden.

2005

Het bestuur van het Gaanderens Mannenkoor heeft te kennen gegeven nieuwe impulsen te verwachten van het bestuur van de Club van Honderd, inmiddels gereduceerd tot twee leden te weten Theo Robben (secretaris/penningmeester) en Wilfried Kamperman (lid, namens bestuur GM). Op zeer democratische wijze hebben zij Hans Roorda (lid) en Dick Schakel (voorzitter) weten te strikken voor de aanvulling. Laatstgenoemde is in de archieven gedoken, waaruit grotendeels bovenstaand overzicht is ontstaan en is gepubliceerd in GM Klanken van oktober 2005. Bij een aantal activiteiten was niet meer na te gaan in welke vorm de Club van Honderd haar bijdragen heeft geleverd.

In januari 2006 hebben de leden van de Club van Honderd een brief gehad waarin door het nieuwe bestuur verantwoording werd afgelegd over het jaar 2005 aan haar leden. De gelden werden besteed aan muzikale vorming, een bijdrage in CD's voor de (nieuwe) leden van de Club van Honderd van het jubileumconcert in 2004 en een gift aan het weeshuis in Ghana, waarvoor door bijna alle koren van dirigent Ben Simmes belangeloos een concert gegeven is. Een inschrijfformulier en de ledenlijst van de Club van Honderd werd standaard opgenomen in GM Klanken. Er werd een doelstelling geformuleerd van een toename van netto 5 leden van de Club van Honderd per jaar met ultiem einddoel 100 leden! Tevens wordt een forse reservering gemaakt voor 2009, het volgende jubileumjaar. De bijdrage wordt vastgesteld op minimaal € 50 per jaar. GM Klanken wordt ook opgestuurd naar de leden van de Club van Honderd. Twee gratis persoonlijke uitnodigingen per concert gaan deel uitmaken van de tegenprestatie. De jaarbrief aan de leden zal verschijnen op www.gaanderensmannenkoor.nl. Eindbalans: 24 zakelijke en 23 particuliere leden: totaal 47.

2004

Het 40-jarig jubileumconcert in een dubbel uitverkocht "huis" (850 man) in de Augustinuskerk op 18 november 2004. Een happening die niet snel vergeten zal worden. Was het niet ontroerend te zien hoe de jongens van de Ulftse Nachtegalen zich onder leiding van onze Ben Simmes voorbereiden op een toekomst bij het Gaanderens Mannenkoor?
Bij o.a. bovenstaande activiteiten heeft de Club van Honderd zich gemanifesteerd door een geldelijke bijdrage.

2000

Wie kan zich het niet herinneren? De Mekers Millenium Mannenkoor Muziek Marathon. Met 6 regionale mannenkoren maakten we op 19 februari 2000 de Achterhoek onveilig. Fantastisch om op terug te zien. Ook weer: wat een organisatie zat hier achter.

1999

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van sport- en cultureel centrum "de Pol" wordt er een Culturele Gala-Avond gehouden. Ons koor, de Harmonie Gaanderen, Musical Produkties Gaanderen, Nieuw Leven en Ernst Daniel Smid geven op zondag 3 oktober 1999 een blits concert.

1997

In 1997 doen we het nog eens dunnetjes over. Anita Meijer is dan de trekpleister en de Ulftse Nachtegalen laten zich van hun beste zijde zien. Lekker swingend in de Pol en volle bak.

1995

De helft van het archief wordt ingenomen door correspondentie uit het jaar 1995. Henk rammelt dat jaar aan de Poort van het Gaanderens Mannenkoor.
Als secretaris van de Club van Honderd speelt, zonder anderen ook maar iets te kort te willen doen, Inno Koolenbrander een cruciale rol.
Om U een indruk te geven van zijn activiteiten en wat er zo niet allemaal komt kijken bij het organiseren van zo'n concert met Henk Poort onderstaand een willekeurige opsomming van de correspondentie en archiefstukken.

 • Bestellijst kaarten concert Henk Poort, 13 mei 1995
 • Voorverkoopformulier
 • Brieven aan (toen nog) 7 gemeentebesturen over toestemming plaatsing van reclameborden
 • Subsidie aanvragen Gemeente, Prins Bernard Fonds, VSB Fonds e.d.
 • Contracten met Joop van den Ende Evenementen Produkties
 • Correspondentie met Henk Poort ( van repertoirekeuze tot routebeschrijving en hotelreservering
 • Contracten met Mill Music
 • Begroting (Fl. 22.000) en Exploitatieoverzicht
 • Uitnodigingen B & W, Sponsors, muziekscholen, leden Club van Honderd, pastoor Duif, collega's zangkoren e.d.. Afhankelijk van doelgroep, verschillende brieven
 • Uitgebreide informatie aan kranten, radio en T.V.(o.a. R.T.L. 4! I.v.m. Joop v.d. E.)
 • Bedanklijstje, wie bloemen etc.
 • Openingsrede
 • Lijst van genodigden
 • Realisatie toegangskaarten en programmaboekjes
 • Benadering potentiële adverteerders in het programmaboekje
 • Reserveren piano
 • Alle rekeningen verzamelen
 • Reserveren accommodatie
 • Enzovoort

Teveel om op te noemen. En dit is nog maar de post. Daarachter schuilt nog veel voorbereiding – en uitvoeringswerk. Het zal menig vakantiedagje gekost hebben.

1994

Hoewel de bevestiging niet echt gevonden kan worden, blijkt uit de correspondentie dat de nieuwe koorkleding er inderdaad is gekomen in het jubileumjaar 1994. Het 6e lustrum wordt op 27 november 1994 opgeluisterd door het Oost Gelders Symfonieorkest en het Jongerenkoor Liberate.

1993

In 1993 verschijnt in de Gelderse Post-IJsselstreek-Doetinchem een artikel "Club van Honderd uit Gaanderen heeft financiële steun hard nodig". Bijna een halve pagina met passende foto van de koorleden geeft inhoud aan de behoefte voor extra geld. In 1994 bestaan we 30 jaar en dan willen we wel nieuwe koorkleding hebben!

1992

Er verschijnt een financieel overzicht over de periode 01-03-91 t/m 16-11-92. De begrote uitgaven voor 1993 worden geschat op Fl. 11.300,=

1991

Een persbericht verschijnt en op 22 januari 1991 wordt in zaal Hartjes een onafhankelijk bestuur opgericht dat beslist over de te besteden bedragen binnen het Gaanderens Mannenkoor. Een clubkaart wordt aan de V.I.P.'s verstrekt waarmee in het jaar 1991 gratis toegang verleend wordt tot al onze uitvoeringen. Besloten wordt dat eventuele exploitatie- c.q. begrotingtekorten van het koor niet door de Club van Honderd aangevuld zullen worden.

Het bestuur bestaat uit: R. Wiendels † (voorzitter), I. Koolenbrander (secretaris), W. Peters (penningmeester) en Th. Robben (algemeen lid en P.R. zaken).
Ons aller Erelid Wim Welling ziet zijn kans schoon. De centen zijn nog niet binnen bij de Club van Honderd en als 1ste secretaris van het Gaanderens Mannenkoor dient hij een verzoek in voor een bijdrage ter aanschaf van een computer voor de penningmeester, de heer W. Boland, en een subsidie voor de kostenbestrijding van een stemvormingscursus door zangpedagoge Mevr. Ada Smit van de Muziekschool in Doetinchem. Ook wordt er nog in 1991 nieuw repertoire aangeschaft. Aan de leden van de Club van Honderd wordt keurig
verantwoording afgelegd en worden de verdere plannen (nieuwe uniformen, opnames) ontvouwd voor het komende jaar.

1990

Op 16 januari 1990 gaat er een mailing van "Het organisatiecomité van het GAANDERENS MANNENKOOR" uit, waarin de activiteiten van het jubileumjaar 1989 de revue passeren.
Wat we toen hebben gedaan? Driekorenconcert in samenwerking met het Ulfts- en Ettens Mannenkoor incl. de Harmonie Gaanderen; een bijdrage bij de Dodenherdenking op 4 mei in Doetinchem, Huize St. Joseph werd bezocht en de klapper m.m.v. het Twents Begeleidingsconcert, de sopraan Marianne Jansen en natuurlijk pianist Henk Bennink. Een gastbezoek bij de M.G.V. Műden aan de Moezel en een aandeel leveren voor een Kerstconcert in de Martinuskerk sloot dat jubileumjaar af.
Bovenstaande als inleiding voor het idee, zoals de brief vermeld (alweer?) een Club van Honderd op te richten om ook in de toekomst onze plannen te kunnen realiseren en het koor zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te kunnen houden. De bedoeling was 100 personen of instellingen te vinden die het koor een goed hart toe dragen en bereid zijn elk jaar een bedrag van Fl. 100,= beschikbaar te stellen.
Het resultaat: 50 positieve reacties en één hele boze van een winkelier!

1984

Er is één A-4'tje van 25 januari1984 dat erop duidt dat er toen reeds sprake was van een Club van Honderd met een officieel briefhoofd en adres (Postbus 2, Gaanderen). Ons koor bestond toen 20 jaar en namens de Club van Honderd deden onze onvolprezen beschermheer B. A. M. Pelgrim en de heer B.A.Th. Koenders een dringend beroep op velen Fl. 100,= te storten om gestalte te geven aan dit jubileum. De reden? " Mede gezien de wijze waarop dit koor zich manifesteert, Gaanderen representeert en onze cultuur dient, menen wij, dat wij hen de helpende hand moeten bieden om die acties te kunnen realiseren".

Afdrukken

Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Volg ons ook op

Gaanderens Mannenkoor

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.